onsdag, november 11, 2009

I Vellinge visar högern sitt rätta ansikte

Trots Schlingmans parlörer och all paradox retorik från högerpartierna så rämnar det konstgjorda skalet ibland. I Vellinge visar högern sitt rätta ansikte när Malmö kommun placerar ensamkommande flyktingbarn på ett vandrarhem inom högerfästets revir.

Om resten av svenska högern var lika uppriktiga och ärliga som Vellingemoderaterna skulle Sverigedemokraterna förvandlas till en nullitet.

I längden fungerar det inte för högern att dölja sin ideologi bakom vackra fraser, när som helst är verkligheten ikapp och då kan inte ens den bästa PR-byrån i världen rädda ansiktet på Reinfeldt, Borg och Schlingman.

torsdag, november 05, 2009

"De fattiga skjutas"

Under onsdagskvällen dominerades SVT av program om hur "utanförskapet" ser ut i verkligheten. Först en ovanligt sansad Janne Josefsson i Uppdrag granskning som visade de horribla kostnaderna för privatiseringsfantasternas smarta lösningar på bostadsfrågan för människor som svartlistats av bostadsmarknaden.

Först hyr kommunen ut en egen fastighet med många små lägenheter, t ex ett f.d. servicehus eller äldreboende till en privat företagare som betalar c:a 4.000 kronor i månaden för varje lägenhet till kommunen. Därefter hyr den privata företagaren ut lägenheterna styckevis till kommunen för 12-20.000 kronor per månad. Detta är det Moderata sättet att vara varsam om skattebetalrnas pengar. Vad säger Skattebetalarnas förening.

På köpet fick vi i Uppdrag granskning möta människor som arbetar heltid, tar hand om sina barn men inte kan få en bostad för att de har en hyresskuld obetald sedan tidigare. Skuldens storlek och ålder saknar betydelse. Om nu den präktiga och moraliserande borgerlighet av princip inte betalar fattiga människors skulder (till skillnad från miljardstöd till bankerna), så borde väl räknenissarna kunna övertyga politikerna att det faktiskt skulle vara lönsamt för skattebetalarna att dessa människor som verkligen vill göra rätt för sig också får den möjligheten och en egen bostad där de kan stöttas ekonomiskt på vägen till ett självständigt liv.

Senare på kvällen får vi möta en kvinna och hennes 15-åriga son i Solna, Ur. Det är ett parallellfall till det som visades i Uppdrag granskning. En hyresskuld leder till ett av kommunen betalt "hotellboende" och en säker plats i ekorrhjulet. Detta program avslutas med att den bostadslöse kvinnan träffar två socialtjänstemän. Det bestående minnet från mötet är handläggarens bestämda krav,
- Du måste göra dig av med hunden.

Det är inte långsökt att tankarna direkt faller på Stig Dagerman klassiska strofer inspirerade av en värmländsk kommunalnämndsordförande:
"Lagen har sina blottor. Hund får de fattiga ha. De kunde väl skaffa sig råttor, som är skattefria och bra. /…/ Något måste beslutas: Hundarna skjuts! Inte sant? Nästa åtgärd: De fattiga skjutas, så spar kommunen en slant."

Vad är det för jävla samhälle som växer fram i Sverige?


måndag, november 02, 2009

På spåret?

När jag lyssnade på kommunfullmäktiges debatt (i Stockholm) på måndagskvällen var det en märklig upplevelse att höra de så politiskt fjärran stående från varandra herrarna Eije Herlitz(mp) och Christer G Wennerholm(m) falla om varandras halsar. Det handlade om Spårväg City (Östermalmsexpressen?) från Normmalmstorg upp till NK. De var rörande eniga i denna banbrytande satsning.

Eije Herlitz passion för spårvagnar är känd sedan många år, Wennerholms intresse är av färskare datum och mer förvånande. Min respekt för Herlitz passion är större än för Wennerholms vältalighet i frågan. Detta grundar jag på en avgörande skillnad. Herlitz och miljöpartiet är beredda att som en konsekvens av de utrymmeskrävande spårvagnarna vidta åtgärder för att radikalt minska bilismen i Stockholms innerstad.

Christer G Wennerholm har inga sådana planer utan hänger sig åt naiva drömmar i form av att "gubbarna som idag sitter i sina bilar" helt plötsligt skulle parkera sina små plåtlådor och kasta sig ombord på första bästa spårvagn bara för den fantastiska upplevelsen att få färdas i en modern spårvagn. Skulle dessa "gubbar" som konsekvent bojkottat all annan kollektivtrafik till förmån för sina bilar plötsligt totalt ändra sina resvanor? Det kan väl inte ens Wennerholm tro om han rannsakar sin entusiasmen i sömmarna. Annars borde väl denna spårvagnsaffekt redan märkts på de dagliga eftermiddagsköerna på Strandvägen där det i flera år funnits möjlighet att lämna de små plåtlådorna och iställlet hoppa ombord på de större spårbundna plåtlådorna för kollektivt resnöje.

Eije Herlitz perspektiv är också annorlunda på flera plan, han talar om att förlänga den muséespårväg som idag trafikerar Djurgården-Norrmalmstorg. Det påminner mig om en mardröm som på senare år har stört min nattsömn:

"Kommunfullmäktige i Stockholm har just beslutat att flytta Hazeliusporten från Djurgården till Norrtull och Skansens entré till Kungens kurva. Som en konsekvens av detta är också stadens slogan från och med nu -Stockholm, ett museum i världsklass!"

Eije Herlitz eftermäle för hans politiska gärning kommer säkert att vara berömmande när det gäller hans idealitet, envishet och uthållighet när det gäller Stockholms bästa utifrån hans perspektiv. För Christer G Wennerholm kan ett mer pinsamt eftermäle formuleras så här: Mannen som på egen hand lyckades med att åstadskomma den ultimata trafikinfarkten i Stockholms city.

lördag, oktober 24, 2009

Tredje statsmakten

Varför erkänner inte den "Tredje statsmakten" sin kapitulation? Att de så kallade fria medierna köpts upp av det nyliberala kapitalet och underkastar sig de nya ägarnas styrning är ett hot mot demokratin. Att hävda någon slags politisk självständighet på de av fåtalet lästa ledarsidorna när den politiska styrningen tagit makten över nyhetspubliceringen är patetiskt.
Idag nöjer jag mig med ett färskt exempel. Varför publiceras inte politiska opinionsmätningar när de inte innehåller något som kan tolkas till allianspartiernas fördel? Inte ens de som beställt och betalat mätningen ser något objektivt nyhetsvärde i oktoberrapporten från Novus.

Den 22 oktober levererade Novus för TV4:s räkning senaste opinionsmätningen om partisympatierna i oktober. Den som är intresserad kan läsa resultatet på www.novusopinion.se. Denna mätning finns ej att ta del av i några massmedia på Internet, inte ens ett TT-telegram eller i publicservicemedia. Varför?

Samtidigt som denna information undanhålles så skriver alla media om att den ständigt snattrande ledare för Folkskolepartiet som vill samarbeta med Miljöpartiet om det inte går bra för alliansen i nästa val. I kölvattnet seglar Maud Olofsson upp och säger samma sak. Men vem vill stiga ombord på den sjunkande skuta där Olofsson står som vice rorsman och med Björklund som hoppande och skuttande däcksgosse? Den frågan blir inte ställd av någon journalist.

Ledande svenska massmedier uppträder som lismande och medhårsstrykande beundrare till en regering som leds av historiens tråkigaste och mest välprogrammerade statsminister.

fredag, oktober 16, 2009

Bygg hyresrätter i Tekniska nämndhuset!

Tekniska nämndhuset i början av Fleminggatan döms ut som kontorshus av fastighetskontoret. Bygg hyresrätter i Tekniska nämndhuset eller riv huset och bygg nya hyresrätter på tomten.

Kontoret vill istället åstadkomma en ny förvaltningsbyggnad på Kungsholmen. Flytta förvaltningar och bolag till förorter som har stor brist på arbetsplatser, till den här typen, exempel Tensta/Rinkeby i nordväst och Rågsved och Skärholmen i söder.

Bristen på hyresrätter på Kungsholmen är oändligt mycket större än tillgången på arbetsplatser. Därför är det här ett gyllene tillfälle att konkret göra något som kan bidra till att bryta segregationen i Stockholm.

Den utarmning av flera av Stockholms förorter, inte minst i de stora miljonprogramområdena som pågår sedan länge har till stora delar sin grund i bristen på större arbetsplatser. Detta tillsammans med ensidigheten i bostadsutbudet, olika så kallade "valfrihetsreformer" som exempelvis skolpengen och vårdval påverkar Stockholms utveckling mot en hårt segregerad stad.

Våra förorter är värda en bättre framtid.
Om en större kontorsarbetsplats med 400 till 500 anställda etableras i exempelvis Rinkeby så ökar förutsättningarna för det lokala näringslivet radikalt. Den så kallade dagbefolkningen skulle bidra till ett mycket bättre underlag för all typ av service och näringsverksamhet, det ger också positiva effekter i gatubilden som skapar nya kontakter, erfarenheter och upplevelser.

En utflyttning av verksamheterna till förorterna skulle också positivt påverka de trafikströmmar både i kollektivtrafiken och vägtrafiken som idag upplevs som problem när nästan all arbetspendling går från förort till innerstad på morgonen och åt andra hållet på kvällen.

Vänd trenden - bygg ett bättre Stockholm.

lördag, september 19, 2009

Maktens megafoner

När DN/Synovate kablar ut sitt telegram:
"Ett år före valet den 19 september 2010 är den rödgröna oppositionen i knapp ledning, enligt Synovates septembermätning som presenteras i DN. Men skillnaden är inte statistiskt säker." följs detta upp av nästan lyrisk krönika av Henrik Brors, DN:s politiska guru och en av de mer inflytelserika av regeringsmaktens megafoner.

I sin ordrika krönika att det egentligen bara är felmarginalen som orsakar att oppositionen har ett övertag i mätningen på 3,6%. (Valet 2006 vanns med drygt 2%) slutar hans enögda analys med att reinfeldtregeringen sitter säker inför riksdagsvalet om ett år.

Henrik Brors bortser som vanligt från Kristdemokraternas balansakt på fyraprocentspärren, den här gången med en "felmarginal" på +0,3%. Däremot som vanligt upprepar han att slaget står om mittfältet, den grupp som för 25 år sedan kallades marginalväljare och som idag växt till c:a 30% av väljarkåren (enligt Brors). Enligt Brors domineras den gruppen av borgerliga värderingar och därför måste Socialdemokraterna gå åt höger för att någon chans att vinna valet. Denna teori har Henrik Brors och andra genuint borgerliga mediamegafoner ständigt och lyckosamt upprepat i många år. Propagandan har varit så effektiv och framgångsrik att teorin genomsyrar också den socialdemokratiska ledningen och dess "stort tänkande strateger".

Detta är bara ett sätt att beskriva konsekvenserna av det privata massmediamonopol som ger de borgerliga partierna makten över den politiska dagordningen. Att SOM-institutets mångåriga undersökningar fortfarande visar ett starkt stöd, c:a 70%, för den generella välfärdspolitiken vilket pekar på en mycket stor uppslutning kring en av socialdemokratins mest bastanta hörnpelare. Det är inte långsökt att påstå att det "politiska mittfältet" är mottagligt för traditionell socialdemokratisk politik uttryckt i ett rättvist och solidariskt skattesystem som garanterar alla en trygg tillvaro i livet.

De lydiga maktens megafoner vill naturligtvis inte ha en debatt om till exempel skattesänkningarnas verkliga effekter, att folkpensionärer i det senaste skattesänkningsförslaget får nöja sig med att "mer i plånboken" blir c:a 35 kronor per månad samtidigt som effekten för statsministern och andra välbärgade i den övre medelklassen blir 4-5 nya tusenlappar varje månad. När Henrik Brors och hans välbetalda kollegor i det borgeliga massmediamonopolet talar om skattesänkningar så begränsas gruppen skattebetalare till metallarbetare och sjuksköterskor för att de bättre passar in i regeringens dagordning.

Maktens megafoner sätter dagordningen
Ett färskt exempel på hur debatter begränsas för att passa en borgerlig dagordning är vinsterna för privata aktörer inom offentlig verksamhet. Det har varit enkelt för borgerligheten att i massmedia begränsa debatten till att enbart handla om vinsterna och socialdemokratin som snabbt stämplas som om den generella uppfattningen i parteit är "att det är fult att göra vinst" och vips som en lydig knähund hörs någon ledande socialdemokrat med svansen mellan benen pipa fram "att lite vinst måste man väl få göra".

Men den viktigaste diskussionen varför privata aktörer inom vår gemensamma sektor kan göra goda affärer på skattebetalarnas pengar kommer aldrig upp på den av makteliten fastställda dagordningen.

Skolan är ett lysande exempel.
Så länge de så kallade friskolorna inte behöver uppfylla samma krav som de kommunala skolorna kommer det att finnas ett utrymme för att privatisera skattebetalarnas pengar. Så länge privata aktörer tillåts driva skolverksamhet utan krav på skolmatsalar, skolgårdar, gymnastiksalar, labsalar för de naturvetenskapliga ämnena, krav på högre andel behöriga lärare, maximalt antal elever per klass osv kommer det att finnas goda vinstmarginaler inom "skolmarknaden" Om detta borde socialdemokratin tala.

måndag, augusti 31, 2009

Jan Björklunds akademikerkomplex

"Alla kan inte bli akademiker" är en ständigt återkommande fras från utbildningsministern som styrker att han inte lever i nutid och helt saknar visioner om framtiden.

Inom exempelvis fordonsindustrin konfronteras dagens mekaniker med avancerade konstruktioner framtagna av duktiga civilingenjörer och naturvetenskapliga forskare. Då fungerar det inte med att försvaga gymnasieutbildningen förde som ska reparera, underhålla och utveckla dessa avancerade konstruktioner. Tvärtom måste de naturvetenskapliga ämnena i gymnasieprogrammen förstärkas på de fordonsrelaterade linjerna.

Dessutom, rent generellt, är det vansinne att en 14-15-åring vid val av gymnasielinje ska ta ställning till om de 3 eller 4 år senare vill bedriva högre eftergymnasiala studier.
Jan Björklund vill sparka hela utbildningsväsendet tillbaka till 1950-talet. Ett synnerligen effektivt sätt att förstärka ett orättfärdigt klassamhälle. Jan Björklund har inte lyckats lyfta sig, vare sig intellektuellt eller politiskt efter åren i Stockholms stadshus.

Trots att Björklund har majors grad så lär han knappast vara intressant för försvarsmakten, då han även där skulle betraktas som gammalmodig och ur takt med tiden.